راهنمای پرداخت

راهنمای پرداخت
کاربران در هر زمانی جهت پرداخت هر مبلغی به مجموعه فولاد مارکت می توانند از امکان پرداخت الکترونیکی سایت استفاده نمایند.
جهت پرداخت الکترونیکی به یکی از دو روش زیر می توان عمل نمود:

1- مراجعه به منوی پشتیبانی و  انتخاب گزینه پرداخت آنلاین


2- مراجعه به فوتر پایین صفحه و انتخاب گزینه پرداخت الکترونیکی در سمت چپ آن


پس از کلیک بر روی گزینه پرداخت الکترونیکی در هر دو روش پنجره جدیدی باز می شود که کاربر می تواند مبلغ مورد نظر خود را در فیلد مبلغ وارد نموده و پس از پرکردن سایر فیلدهای خالی بر روی گزینه پرداخت کلیک  نماید.


در این زمان پنجره پرداخت الکترونیکی باز می شود و کاربر پس از پرکردن فیلدهای خالی با کلیک بر روی گزینه پرداخت، فرآیند پرداخت خود را به اتمام می رساند.


پس از اتمام مراحل پرداخت الکترونیک مبلغ مورد نظر از حساب کاربر کسر گردیده و به حساب مجموعه فولاد مارکت واریز می شود. جهت اعمال این پرداخت در حساب لازم است کاربر پرداخت خود را را کارشناسان سایت اطلاع دهد.